1 ก.ย. 2557

High speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) in Hansol CNP Vina,Thai Corp. 038.878.380~1


KAD DOOR Thailand
เบอร์โทร : 038.878.380~1


KAD high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) has installed in Hansol CNP VINA(Vietnam Hanoi) which is a prominent chemical company in Korea.

a photo of high speed door Thailand

installed high speed door Thailand

In the photo blow the text, the workers are checking the basic type high speed door(KAD-2000). The high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) will replace PVC curtain and a hanger door as a main entrance. 

high speed door Thailand installed the doors


Due to its special manufacturing process of chemicals, the factory is very sensitive to substances from outside. Moreover, coated aluminum drums and guide rails of KAD high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) prevent the doors from oxidizing.

interlock function on high speed door Thailand

Interlock function strength the air tightness and cleanliness. We recommend the best combination through expert consulting.

kad high speed rapid rolling doors


KAD High speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง)

Pursuit of the Customers Satisfaction

รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า
เบอร์โทร : 038.878.380~1

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น