28 ก.พ. 2557

A World – Famous KAD High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง), Thai Corp. 038.878.380~1

KAD DOOR Thailand

รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า
เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)


KAD, Korea Auto Door is one of most famous companies in the world.
KAD has a lot of agency and factories. Korea of course, Thailand, Indonesia,Vietnam, Japan etc.
The big difference between KAD(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) and other companies is well trained Agent.
All Agents in the all around world has to trained in Head Factory in Korea at least 6 month for product team and installation team.
So all agents are well trained so they can consult perfectly and our agent is not work for sell the products they are work for consult the industrial doors.
So we are not give the press to the Customers to install the high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง).
<Appy the interlock function to factory>

All industrial fields has different fuctions.
For Example some fields needs air curtain, some fields needs conveyor belts.
but KAD high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง)
 can link all industrial machines.
We have own R&D center, so if you give some information of the machine we can apply high speed door in the machine.

<Apply to conveyor belts>
KAD is the only one high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) company which can meet the deadline in Thailand.


So just contact with KAD High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) in Thailand!

We are always be your side!
if you have any question for high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) call us.

"Complimentary visit consulting service performed by factory trained technicians."

WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM
ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

เวียดนาม : +84 8-3816-5424
อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766
เกาหลี : 1566-8219

24 ก.พ. 2557

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูม้วนอัตโนมัติ(high speed door) KAD Thailand, Thai Corp. 038.878.380~1

KAD DOOR Thailand

รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า
เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)


KAD, Korea Auto Door, as a company of largest sales in Korea High Speed Door field in 2013, is a competitive company won Construction Cultural Award in 2013 and obtained European CE Certificate first in Korea and holding various patents and etc.
So KAD try to provide Good quality High Speed doors in Thailand with reasonable price!
We have our own R&D center and our High Speed Door KAD series are classified KAD-2000/MS, KAD-3000 and KAD-4000, therefore customers can install the High Speed industrial doors most optimized to various industry environments. Our High Speed industrial doors are to install between external and internal pass ways in factories and warehouses, etc. and maintain pleasant environment by blocking dust and insects, etc. coming from outside due to the advantages of rapidly open and close.


Especially, High Speed Door KAD-2000 is a basic type and increased wind block effect by adopting wind bar, and is spot-lighted for food and sanitation facilities by completely blocking even fine dust by mounting brushes on both sides of the door. It can be guaranteed more effective blocking in case of using air curtain and air shower together.
We are proud of our High Speed Door on maximum open and close speed of 0.8~1.5ms, the drum and guide rail of the door are made of aluminum in order to minimize its wear and corrosion. The structure of the drum being mounted on the upper part is curved in order to minimize dust making than that made in straight line.


KAD-4000 high speed Ultra fast type is an efficient industrial door that boasts the fastest speed, and it is designed in dual rail structure in order to reduce the damage of rail which may occur during opening and closing the door, therefore it is the product which can extend life span. Controller and motor which is customized built parts for the speed doors, and laser and supersonic sensor, etc which can sense accurate locations can be optionally applied.


KAD is the only one high speed door company which can meet the deadline in Thailand.

So just contact with KAD High Speed Door in Thailand!
We are always be your side!

"Complimentary visit consulting service performed by factory trained technicians."

WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM
ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

เวียดนาม : +84 8-3816-5424
อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766
เกาหลี : 1566-8219


20 ก.พ. 2557

แนะนำ AUTO DOOR ที่ป้องกันแมลงได้ดีที่สุดนะครับ, Thai Corp. 038.878.380~1

แนะนำ AUTO DOOR ที่ป้องกันแมลงได้ดีที่สุดนะครับ

KAD DOOR

รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า
เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)
แนะนำ AUTO DOOR ที่ป้องกันแมลงได้ดีที่สุดนะครับ
ความเร็วปิดเปิดสูง ก็เลยสามารถป้องกันแมลงเข้ามาได้ดี ติดตั้ง AIR CURTAIN  เวลาไม่นานก็สามารถปิดแน่นๆ ได้.
SPEED DOOR (KAD-2000) ที่ใช้ AIR CURTAIN ด้วย เป็นเวลาเป่าลมก่อนปิดประตู 2-3 วินาที ก็เลยป้องกันฝุ่นได้ดี
ประเทศไทยอากาศร้อน ผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุณหภูมิได้ยาก โดยเฉพาะทางเข้า-ออก ที่สำคัญประตูทาง เข้า-ออกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดSPEED DOOR สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะความเร็วในการเปิด ปิดสูง ป้องกันอุณหภูมิข้างนอก เข้า-ออกได้ดี ประตู KAD-2000 เป็นประตูที่ใช้ BRUSH และ AIR CURTAIN ป้องกันอุณหภูมิเข้า - ออก ได้ดี
ที่เกาหลี บริษัทที่เกี่ยวกับ HACCP และ GMP เป็นบริษัทใช้กันมาก บริษัทที่รักษาอุณหภูมิ เหมือนโกดังแช่แข็งก็ใช้กันมาก

ถึงแม้ว่ามีข้อดีเด่นเยอะมาก แต่การติดตั้ง KAD ในประเทศไทยยาก คิดว่าเนื่องจากใช้เวลา และเรื่องราคา แต่ว่า KAD AUTO DOOR ใช้พนักงานประจำที่มีฝีมือ ตั้งแต่การผลิต และติดตั้งก็เลยได้รับบริการ และสินค้าเท่ากับประเทศเกาหลี ใช้เวลาติดตั้งเท่าประเทศเกาหลีด้วย

"Complimentary visit consulting service performed by factory trained technicians."

WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM
ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

เวียดนาม : +84 8-3816-5424
อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766
เกาหลี : 1566-8219

18 ก.พ. 2557

KAD High speed doors ensure maintenance service, Thai Corp. 038.878.380~1

KAD High speed doors ensure maintenance service, Thai Agency 086-714-1711

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)


There are some high speed door(ประตูความเร็วสูง) companies sell high speed doors(ประตูความเร็วสูง) in Thailand. But high speed doors(ประตูความเร็วสูง) need maintenance service. 


KAD High Speed door(ประตูความเร็วสูง) is the export of high speed door(ประตูความเร็วสูง) industry, and the only one company which can manage the maintenance service professionally in south East Asia.


One of the most important things of high speed doors(ประตูความเร็วสูงis setting. The construction need to consider a lot of situations. That's why company has to entrust installation of high speed doors(ประตูความเร็วสูงwith a task.


KAD High Speed Door(ประตูความเร็วสูง) always stands by 24/7 for the Customer Service. We are not just selling high speed doors(ประตูความเร็วสูง). We are selling our value.


"Complimentary visit consulting service performed by factory trained technicians."

WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

เวียดนาม : +84 8-3816-5424
อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766
เกาหลี : 1566-8219

14 ก.พ. 2557

The advantages of installing high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) in Thailand, Thai Corp. 038.878.380~1

The advantages of installing high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) in Thailand

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

Nowadays, world is getting hotter and hotter, and the temperature also getting higher and industrial field is more rough. The high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) help the energy save in this situation. Usually, plants use a lot of air condition to reduce the temperature, but if the doors keep open, it can't make reduce energy and can't decrease temperature.


But high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) blocks the chilly air to go outside, it can save the energy of the plants. Not only that, it also save electronic bill.


High speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) are rapidly open and close so chilly air don't have enough time to escape from inside. When its close moment, it can be sealed perfectly. So chilly air always keep stay inside of plants.
  


A lot of factories need to protect from dust or small insects. High speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) can be a solution for protect from small stuffs. So high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) is the perfect solution for food relevant factories.


KAD High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) is the one of the best high speed door company in the World, and we product high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) with our technology. It means we can solve everything.

"Complimentary visit consulting service performed by factory trained technicians."

WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

เวียดนาม : +84 8-3816-5424
อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766
เกาหลี : 1566-8219

12 ก.พ. 2557

Why should we install the "KAD High Speed Doors"?, Thai Corp. 038.878.380~1

Why should we install the "KAD High Speed Doors(ประตูความเร็วสูง)"?

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

Our KAD High Speed Door(ประตูความเร็วสูง) is the one of the best high speed door(ประตูความเร็วสูง) company in the world. Especially KAD High Speed Door(ประตูความเร็วสูง) is very fast from consulting to install the high speed doors(ประตูความเร็วสูง). Moreover, maintenance is very easy. We have 4 types of high speed doors(ประตูความเร็วสูง), so we can consult the high speed doors. For example, some place need sealing and some place need fast speed. We can consult exactly correct industrial doors(ประตูความเร็วสูง).KAD High Speed Doors(ประตูความเร็วสูง) can link the all of industrial machines such as air curtain, air shower machine, conveyor, industrial lift and etc. Even KAD High Speed Doors(ประตูความเร็วสูง) can combined with car wash machines.KAD High Speed Doors(ประตูความเร็วสูง) have a lot of functions. It can control the speed of doors and also possible to control the two positions.


"Complimentary visit consulting service performed by factory trained technicians."

WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380~1  / 084-870-0440

เวียดนาม : +84 8-3816-5424
อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766
เกาหลี : 1566-8219

6 ก.พ. 2557

High Speed Door in Thailand, ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง, Thai Corp. 038.878.380~1

KAD High Speed Door in Thailand, ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง
(High Speed Door)

Today We are going to introduce the strong point of KAD high speed door in thailand.
Usually high speed door company do not business only for high speed door.
KAD door system is the export of the industrial door system. and special in High speed doors.

So we can recommend exactly right doors for the situation. and we can provide 4 types of high speed doors so also can recommend correct door for the place.

Usually factory needs clean environment and also very care about  facility security.
The KAD high speed door can block the inside so it maintain the facility security.
And also it block the sight of the facility so it can make beautiful looking.


Especially it can make oneness so can provide good looking.

Of course KAD High Speed Door can block outside dust and insects.

We are always provide free visit consult so call KAD high speed door Thailand anytime you need!!

"Complimentary routine service performed by factory trained technicians."

A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

If you need More Information please Click ☞ our Homepage ☜

5 ก.พ. 2557

KAD High Speed Door,ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง, Thai Corp. 038.878.380~1

KAD High Speed Door,ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง
(High Speed Door)

All of the KAD high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) installed by engineer who has a lot of experience in high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) fields.


Our engineers are export of high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง). Most important thing for install the high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) is engineer.
Of course European high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) is good as KAD High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) difference is "Engineer".


KAD High Speed Door Thailand engineers are export of the high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) and Engineer has a lot of experience.
And all engineers are trained in head office in Korea.


Even if export doors from Europe or Japan. Without Good Engineers doors not installed very well.
KAD high speed door has experience over 20 years. So believe technology and our engineers and we have engineers in Thailand, so any time you need the engineer we can visit for customer service.

"Complimentary visit consulting service performed by factory trained technicians."

A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

If you need More Information please Click ☞ our Homepage ☜