27 ม.ค. 2557

KAD ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง 038-878-380 high speed door Thailand

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง
(High Speed Door)


Usually food companies install the KAD High Speed Door between external and internal pass ways in the factories.
Because high speed door is very suitable to block dust and insects. especially KAD high speed door has a dual brush structure for block the external materials.


and KAD High Speed Door can combine with Air curtain machines, conveyor belts and Air Showers so it can block perfectly.

Depend on the companies, location in factories and situation KAD High Speed Door can consult to customers.

If you need More Information please Click our Homepage


A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

20 ม.ค. 2557

KAD High Speed Door Thailand(Self Restoring type), Thai Corp. 038.878.380~1

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง
(High Speed Door)1. Self Restoring type
KAD-3000 High Speed industrial Door restoring type reduces inconvenience of replacing the whole sheets in conventional High Speed Industrial Door, which occurs when broken and damaged from collision. Also KAD-3000 High Speed industrial Door decreases maintenance cost as well.

2. Advantage of Self Restoring type
- Self restoring : No repair work & complete recovery, even if it collided with Forklift(vehicle)
- Secures well-lighted and visibility by inserting transparent PVC between sheets
- KAD-3000 High Speed industrial Door use soft and flexible material for keep safe.
- Withstand against strong wind by holding the side part of the door with strong plastic zippers
- Saving energy as internally/externally shielded
- Developed by our own technology

3. Product specification
ItemSpec
Door size (Width x Height)Min. 1m x 1m, Max. 6.5m x 7m
Open and Close speedMax. 1.0m/sec ~ 3.0m/sec
Temp. range-15℃ ~ +70℃
Number of operatingover 2,000,000 ~5,000,000 times
Noise15~20dB
Motor power3phase-220V-0.4KW ~ 1.5KW-60Hz (Optional)
Control powerSingle phase AC220V, DC24V, 60Hz

A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

15 ม.ค. 2557

KAD High Speed Door Thailand(Basic type), Thai Corp. 038.878.380~1

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง
(High Speed Door)
1. Basic type (KAD-2000)
KAD-2000 High Speed Door is as a widely used one in the field, KAD-2000 High Speed Door is easy to install and operate. Rapid opening and closing helps you to save energy. KAD-2000 High Speed Door is good for those places where trucks, forklift, transportation carts are frequently coming in and out. And also KAD-2000 High Speed Door can be able to replace sectional sheet which can minimize the maintenance cost.


1.1 General type (KAD-2000-1)
- Almost same as KAD 2000 High Speed Door except frames – Competitive price with not using Aluminum frames
- Good for repair centers and small-scale factories

2. Advantage of basic type
- Reasonable price compared with its performance
- Excellent resistance to corrosion and wear using aluminum frames
- Easy to replace because each part is partially assembled and minimize maintenance cost
- KAD-2000 High Speed Door are good for food companies and refrigerated storages which are easily exposed to moisture


3. Product specification
ItemSpec
Door size (Width x Height)Min. 1m x 1m, Max. 6.5m x 7m
Open and Close speedMax. 1.0m/sec ~ 3.0m/sec
Temp. range-15℃ ~ +70℃
Number of operatingover 2,000,000 ~5,000,000 times
Noise15~20dB
Motor power3phase-220V-0.4KW ~ 1.5KW-60Hz (Optional)
Control powerSingle phase AC220V, DC24V, 60Hz

A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

14 ม.ค. 2557

Installation of High Speed Doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) in Thailand 038-878-380

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง
(High Speed Door)KAD High speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) produces high speed doors with own technology, so we have responsible to our high speed door.

A lot of agents are dealer, so they usually sell all kind of door or high speed door is just one parts for sale.But KAD High Speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) is the industrial door company and we are export of the high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง).Our Engineer always stand by and High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) Specialist always stay in Thailand.

So anytime you want to consult to us.
we will visit you and consult the doors for free!
Feel free to call us!
We are always free visit for consult the high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง).
So feel free to connect us!A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219


13 ม.ค. 2557

the High Speed Doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) in Thailand 038-878-380

High Speed Doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) in Thailand

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรีโดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, ประตูความเร็วสูง
(High Speed Door)


KAD High speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) is the one of the famous high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) companies in the world.

Our high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) is very suitable for various industrial fields.

such as Car manufacture, food factory, semiconductor factory, and so on.


KAD High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) has various type of industrial doors we can recommend exactly correct high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง).

It's very easy to make clean the factories and most of advanced countries installed the high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) to make a clean environment.

the KAD High Speed door's most strong points are good quality with reasonable price.
and we can keep up with the high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) installation schedule.


The KAD High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) can apply every industrial fields.

We are always free visit for consult the high speed doors(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง).
So feel free to connect us!A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

6 ม.ค. 2557

ประตูอุตสาหกรรม, ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง(High Speed Door) 038-878-380

KAD DOOR


รับปรึกษาฟรี โดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูอุตสาหกรรม, ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง
(High Speed Door)
ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง(High Speed Door)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง(High Speed Door)

ประตูอุตสาหกรรม, ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง(High Speed Door), Overhead Door

ประตูอุตสาหกรรม, ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง(High Speed Door)
ประตูอุตสาหกรรม, ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง
(High Speed Door)


A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

2 ม.ค. 2557

ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง KAD High Speed Door, 038-878-380

ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง KAD High Speed Door
KAD DOOR


รับปรึกษาฟรี โดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)

ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง
(High Speed Door)

ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง
(High Speed Door)

ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง
(High Speed Door)

ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง
(High Speed Door)

ประตูม่านพลาสติกความเร็วสูง
(High Speed Door)


A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219

จุดที่แข็งแกร่งของ High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) 038.878.380

จุดที่แข็งแกร่งของ High Speed Door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง)


KAD DOOR


รับปรึกษาฟรี โดยการเข้าพบลูกค้า

เบอร์โทร : 038-878-380 /
                            084-870-0440 (Korean)ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
(High Speed door)


ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
(High Speed Door)ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
(High Speed Door)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
(High Speed Door)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
(High Speed Door)

A WORLD – FAMOUS KAD High Speed Door SYSTEM

ประเทศไทย : 038-878-380 / 084-870-0440

www.autodoor.co.th

เวียดนาม : +84 8-3816-5424

อินโดนีเซีย : +62 21-574-6766

เกาหลี : 1566-8219